เรารักษาอะไรบ้าง

คลินิกกายภาพบำบัดมายฟิสิโอ โดย กภ.ขนิษฐา ภูเก็ต

ช่วยผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆ ตรวจสอบอาการของคุณ

เรารักษาอะไรบ้าง
1

ศีรษะ, คอ


 • Post – surgery Rehabilitation ( การบำบัดหลังการผ่าตัด )
 • Neck Pain ( อาการปวดคอ )
 • Whiplash ( การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ )
 • Headaches and Migraines ( อาการปวดหัวและไมเกรน )
 • Radiating Pain ( อาการปวดคอ สะบัก ร้าวลงแขน )
 • Poor Posture and Forward Head Syndrome ( สรีระร่างกายไม่สมดุล และ อาการคอยื่น )
 • Arthritis and Stenosis ( โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบและโรคช่องไขสันหลังตีบแคบ )
 • Degenerative Disc Disease ( โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม )
 • Temporomandibular Joint Dysfunction ( TMD or TMJ ) ( ภาวะความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร)
 • Vertigo and Dizziness ( อาการวิงเวียนศีรษะ )
 • Herniated or Bulging Disc ( หมอนรองกระดูกสันหลังอักเสบ หรือ หมอนรองกระดูกเคลื่อน )
Top