ครอบแก้ว

ครอบแก้ว เป็นการรักษาแพทย์ทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง โดยการรักษาจะใช้แก้วลักษณะเฉพาะมาลนไฟร้อน เพื่อไล่อากาศออก จากนั้นครอบแก้วลงบนผิวหนัง ภายในแก้วเกิดสุญญากาศทำให้มีแรงดูดบริเวณที่ครอบแก้วลงไป จึงเกิดการดึงกล้ามเนื้อ พังผืด เส้นประสาท และเส้นเลือด ที่อยู่ภายใต้บริเวณที่ครอบนั้น ทำให้กระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ระบบประสาท เพื่อทำให้เกิดการสมดุลของพลังงานบริเวณนั้น

ครอบแก้ว
Top