การออกกำลังกายปรับโครงสร้าง/การออกกำลังเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

การออกกำลังกายปรับโครงสร้าง เป็นการออกกำลังกายผสมผสานที่ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคล โดยจะใช้เทคนิคการออกกำลังกายแบบพีลาทิส การออกกำลังเพิ่มความเคลื่อนไหวกระดูกสันหลัง และการออกกำลังกายตามหลักกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูหลังการผ่าตัด หรือหลังการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุลมากขึ้น เมื่อโครงสร้างสมดุลจะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บซ้ำได้

การออกกำลังกายปรับโครงสร้าง/การออกกำลังเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

ช่วยอะไรได้บ้าง ?

การออกกำลังกายทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยการออกกำลังนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละการผ่าตัดและโครงสร้างร่างกายของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบใดนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้วิเคราะห์และ ออกแบบการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล ให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ค่ารักษา

  • การออกกำลังกายปรับโครงสร้าง/การออกกำลังเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 30 นาที / 900 บาท
  • การออกกำลังกายปรับโครงสร้าง/การออกกำลังเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 45 นาที / 1350 บาท
  • การออกกำลังกายปรับโครงสร้าง/การออกกำลังเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 30 นาที / 1800 บาท
Top