My Physio

คลินิกกายภาพบำบัดมายฟิสิโอ

คลินิกกายภาพบำบัดมายฟิสิโอ โดย กภ.ขนิษฐา ภูเก็ต เป็นคลินิกที่ให้การรักษากายภาพบำบัดทางกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท และฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล

เราใช้หลักการตรวจร่างกายวิเคราะห์โครงสร้าง การเคลื่อนไหว ความสมดุลของกล้ามเนื้อการติดขัดหรือผิดรูปของข้อต่อ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการบาดเจ็บและอาการปวด ผสมผสานกับการ
รักษาโดยใช้เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High Laser therapy)
เครื่องช็อคเวฟคลื่นกระแทก (Shock wave therapy )
เครื่องคลื่นวิทยุ( Radio-frequency therapy)
เครื่องดึงหลังดึงคอ (Lumbar/ Cervical traction machine)
เครื่องอัลตร้าซาวด์ และกระตุ้นไฟฟ้า (Ultrasound and Electrical stimulation)
ร่วมกับหัตถการและการออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกาย ก่อน/หลังผ่าตัดตามหลักกายภาพบำบัด รวมถึงการบำบัดผู้ป่วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน และฟื้นฟูหลังประสบอุบัติเหตุเพื่อผลการรักษาที่ตรงจุด โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การรักษาทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 14 ปี

สร้างสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ

ทีมของเรา

Kanitta Chatamma

กภ. ขนิษฐา ชาธรรมา

หัวหน้าคลินิก นักกายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

2001-2005 ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล(B.Sc. Physical therapy)

2009 อนุปริญญาการฝังเข็มและการรมยา (Diploma of Acupuncture and Moxibustion) จาก China Beijing International Acupuncture Training Center ปักกิ่ง ประเทศจีน

ประวัติการทำงาน

2006-2008 นักกายภาพบำบัด ที่ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( Physiotherapist)

2009-2011 นักกายภาพบำบัดอาวุโส และผู้ฝึกสอนนักกายภาพบำบัด ที่ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( Senior Physiotherapist Trainer)

2011-2017 หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัดที่ Medident Madinat Qaboos Medical Centre LLC กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน (Head Physiotherapist)

2014-2016 ผู้ร่วมก่อตั้งคลินิก Fixme Medical and Physio Clinic กรุงเทพ (Co-founder)

2017-ปัจจุบัน เจ้าของคลินิก มายฟิสิโอ โดย กภ.ขนิษฐา จ. ภูเก็ต (My Physio by Kanitta Clinic)

ประกาศนียบัตร

  • 2006: Certificate of successfully completed in “Water Rehabilitation exercise” by Terrance Chuan from Asian Academy For Sports & Fitness Professionals Hong Kong ( AAFSP) at Chiva-Som International Health Resort, Thailand.
  • 2008: Certificate of successfully completed in “Facial Release Technique and Myofascia release” by Kerry Fung, at Institute of Holistic Healthcare, Hong Kong.
  • 2006: Certificate of successfully completed in “Ai-chi” by Ingrid Fabbian” from Asian Academy For Sports & Fitness Professionals Hong Kong ( AAFSP) at Chiva-Som International Health Resort, Thailand.
  • 2008: "Deep Tissue massage special technique training" at Chiva-Som International Health Resort, Thailand.
  • 2009: Diploma of “K.O.R.E. Therapy” by Dr. John Brazier, Accelerated Recovery – Balanced Mind & Body methods. From the College of Oriental Body Balance, London England.
  • 2009: Diploma of Acupuncture and Moxibustion (Traditional Chinese Medicine) in China Beijing International Acupuncture Training Center, Beijing China, Under the leadership of the Chinese government, WHO and the China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS).
  • 2021: Certificate of successfully completed in Himalayan Art of Sound Healing and Sound Therapy.
Nuramee Waekeji  Chatamma

กภ.นูรอามี แวกือจิ (มีมี่)

นักกายภาพบำบัด


จบการศึกษาคณะกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีประสบการณ์ในการทำงานกายภาพบำบัด 5 ปี

มีประสบการณ์การทำงานในคลินิกที่กรุงเทพเป็นเวลา 3 ปี ให้การรักษาในผู้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรม การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด และให้ความรู้การแนะนำโปรแกรมการออกกำลังฟื้นฟูเฉพาะบุคคล ปัจจุบันทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดมายฟิสิโอโดยกภ.ขนิษฐา (My Physio by Kanitta clinic) รักษาผู้ที่มีการบาดเจ็บด้านการกีฬา การฟื้นฟูในผู้ที่ภาวะอัมพฤต อัมพาต การฟื้นฟูในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และรักษาผู้ที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรม

เธอมีความสนใจและหลงไหลในกายภาพทางด้านการกีฬา การจัดการปัญหาการปวดของร่างกายรวมทั้งฟื้นฟูด้านจิตใจ ประกาศณียบัตรในเรื่อง “Muscle rehabilitation and Active in Body Conditioning” “Exercise intervention for people with mild cognitive impairment and dementia”

Subkamon Soonthonsawat (Benz)

กภ.ทรัพย์กมล สุนทรสวัสดิ์ (เบ็นซ์)

นักกายภาพบำบัด


จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะกายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์การดูแลนักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บ ออกแบบโปรแกรมออกกำลังกาย ร่วมกับการฟื้นฟูหลังผ่าตัด ให้การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยทางระบบประสาท รวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัดมายฟิสิโอโดย กภ.ขนิษฐา ทำหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บทางการกีฬา การฟื้นฟูหลังผ่านตัด และการฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะอัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมอง

เธอมีความสนใจในเทคโนโลยีการรักษาด้วยเครื่องมือทันสมัย โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือเลเซอร์กำลังสูงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ นอกจากนี้เธอมีความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ คือ กายกรรมบนผ้า, กระดานโต้คลื่น และโยคะ

Kanitta Chatamma

นางสาว ภควดี เนียมแทน (หนิง)

พนักงานต้อนรับและผู้ช่วยผู้บริหาร


จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม

เธอทำงานในจังหวัดภูเก็ตมา 1 ปี ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับ เธอมีความเป็นมืออาชีพและมีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตรและมีความมั่นใจ

นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในโรงแรมระดับสากล

เธอหลงใหลในการได้ดูแลลูกค้า การพบปะกับลูกค้า และการได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขา

Top