การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ

การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ เป็น การรักษาด้วยการใช้พลังงานคลื่นกระแทกไปยังบริเวณที่มีอาการปวด หรือตึง โดยเครื่องช็อคเวฟกระแทกลงไปบริเวณที่ต้องการรักษาเพื่อให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บใหม่ ทำให้บริเวณที่ได้รับการรักษาเกิดการซ่อมแซมเยื่อใหม่ และคลื่นกระแทกยังสามารถสลายหินปูนตามกระดูกได้

การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ

เหมาะสำหรับใคร

 • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง จุดกดเจ็บ กล้ามเนื้อหดเกร็ง (Myofascial pain syndrome, Trigger points, muscle spasm)
 • เอ็นอักเสบเรื้อรัง (Chronic enthesopathies)
 • ปวดไหล่ : หินปูนที่ไหล่ เอ็นไหล่อักเสบ การกดเบียดเอ็นใต้ข้อไหล่ (Painful shoulder : Calcification, tendonitis, impingement syndrome.)
 • การเจ็บข้อศอกบริเวณด้านนอก/ด้านใน (Tennis’s elbow / Golfer’s elbow.)
 • มือชาจากโพรงฝ่ามือทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)
 • หินปูนหรือกระดูกงอกบริเวณนิ้ว (Exostoses of small hand joints.)
 • หินปูนที่ส้นเท้า/ กระดูกงอก / รองช้ำ (Heel spur /Calcar calcanei /Plantar fasciitis.)
 • เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achillodynia, Achilles Tendinitis.)
 • เจ็บบริเวณหน้าแข้ง (Tibialis anterior syndrome)
 • ปวดขาด้านหลัง (Pain in Hamstring insertion)
 • การปวดเข่า/ขาด้านนอก (ITB friction syndrome)
 • ข้อเข่าอักเสบในนักกีฬา (Jumper’s knee / Patella tip syndrome.)
 • ปวดเชิงกราน (Pain in the groin area)
 • ถุงน้ำในข้ออักเสบ (Bursitis / trochanterica.)

ค่ารักษา

 • การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ 30 นาที 1,800 บาท
 • การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ 45 นาที 2,400 บาท
 • การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ 60 นาที 3,000 บาท
 • การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ 90 นาที 4,200 บาท
Top