เครื่องดึงหลัง/ดึงคอ
(Cervical/ Lumbar Traction machine)

เครื่องดึงหลัง/ดึงคอ เป็นเครื่องที่ใช้ในการลดการกดทับของเส้นประสาท ช่วยลดอาการปวด โดยการยืด การปรับเปลี่ยนของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ เครื่องดึงหลัง/ดึงคอ ช่วยลดแรงกดทับของกระดูกสันหลังและช่วยยืดกล้ามเนื้อไปในตัว โดยการดึงเป็นการดึงอย่างช้าๆ เบาๆ และคงที่

 เครื่องดึงหลัง/ดึงคอ

เครื่องดึงหลัง/ดึงคอรักษาอะไรได้บ้าง

  • หมอนรองกระดูกหลัง/คอทับเส้นประสาท (Disc herniation.)
  • กระดูกสันหลัง/คอ เสื่อม (Protrusion disc.)
  • ข้อต่อกระดูกสันหลัง/คอติดขัด (Degenerative joint disease. / Facet joint syndrome.)
  • กล้ามเนื้อหลัง/คอตึงตัว (Muscle spasms.)
Top