การวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายและวินิจฉัยโรคทางกายภาพบำบัด

การวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายก่อนรักษาดีอย่างไร?

การวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย คือการมองภาพรวมตั้งแต่ความแตกต่างของโครงสร้างของแต่ละคน รวมไปถึงการประเมินความสมดุลของโครงสร้าง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ องศาการเคลื่อนไหวต่าง ๆของแต่ละข้อต่อ รูปแบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการปวด การบาดเจ็บในแต่ละบุคคล และสามารถวางแผนรักษาฟื้นฟูได้ตรงตามปัญหาได้มากที่สุด

การวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายและวินิจฉัยโรคทางกายภาพบำบัด

เหมาะกับการตรวจผู้มีปัญหาด้านใด?

  • ผู้มีโครงสร้างร่างกายไม่สมดุล ข้อติด มีภาวะความยาวขาไม่เท่ากัน หรือเวลาออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าใช้งานกล้ามเนื้อข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่ง
  • ผู้มีอาการปวด หรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • ผู้ที่มีปัญหาการเดินบกพร่อง
  • ผู้ที่ต้องการวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาและป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา

ค่าบริการ

  • การวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายและวินิจฉัยโรคทางกายภาพบำบัด
    25 นาที 500 บาท
    50 นาที 1000 บาท
Top