เครื่องเลเซอร์กำลังสูง

รักษาอาการปวด บาดเจ็บเฉียบพลันดีขึ้นทันที ลดระยะเวลาการรักษา

การรักษาโดยการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ คลื่นเลเซอร์ความถี่ 1064 นาโนเมตร ซึ่งเป็นลำแสงที่มีคุณลักษณะพิเศษมีความยาวคลื่นแบบเดี่ยว และมีทิศทางไปในทางเดียวกัน สามารถรักษาลงถึงกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อชั้นลึก เส้นเอ็น กระดูกอ่อน กระดูกและข้อต่อ โดยกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการลดอาการปวดและอักเสบได้ทันที ใช้เวลาในการรักษาสั้นกว่าวิธีอื่น ๆ

เครื่องเลเซอร์กำลังสูง

เครื่องเลเซอร์กำลังสูงรักษาอะไรได้บ้าง

 • ปวดไหล่ : การกดเบียดเอ็นใต้ข้อไหล่ เอ็นไหล่อักเสบ กล้ามเนื้อรอบข้อไหล่บาดเจ็บ (Painful shoulder: impingement syndrome, tendonitis, rotator cuff injury.)
 • ปวดคอร้าวลงแขน (Cervicobrachial syndrome.)
 • ถุงน้ำอักเสบ (Bursitis.)
 • ข้อนิ้ว ข้อมืออักเสบ (Arthritis of hands.)
 • มือชาจากโพรงฝ่ามือทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome.)
 • การเจ็บข้อศอกบริเวณด้านนอก/ด้านใน (Tennis’s elbow / Golfer’s elbow)
 • ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อม กล้ามเนื้อเกร็งหดตัว (Lower back pain: disc herniation, osteoarthritis, spondylosis, muscle spasm.)
 • ปวดหลัง (Dorsalgia.)
 • กล้ามเนื้อบาดเจ็บ ฉีกขาด (Muscle strain, muscle torn.)
 • ข้อเข่าเสื่อม/ข้อสะโพกเสื่อม (Knee/ Hip arthritis.)
 • เส้นเอ็นเข่าอักเสบ (Patellar tendinopathy.)
 • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง จุดกดเจ็บ กล้ามเนื้อหดเกร็ง (Myofascial pain syndrome, Trigger points, muscle spasm)
 • รองช้ำ (Plantar fasciitis/ Heel spur)
 • ข้อเท้าพลิก (Ankle sprain: Tibiotarsal distortion.)
 • เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles tendonitis.)
 • ช้ำระบม บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือจากการเล่นกีฬา (Bruise/ trauma after accident or Sport injuries.)
 • ลดบวมหลังการผ่าตัด (Reduce swelling for post-operation condition.)
 • กระตุ้นกระบวนการรักษาแผลเปิดในผู้ป่วยเบาหวานหรือแผลกดทับหายเร็วขึ้น (Increase healing process of open wound in Diabetics, bedsore.)
Top