เครื่องช็อคเวฟคลื่นกระแทก Extracorporeal Shockwave therapy (ESWT)

รักษาเนื้อเยื่อชั้นลึก เส้นเอ็นอักเสบ ข้อต่ออักเสบ พังผืดอักเสบเรื้อรัง

เทคโนโลยีคลื่นกระแทก (Extracorporeal Shock Wave therapy หรือ ESWT) พัฒนามาจากเครื่องคลื่นกระแทกที่ใช้สลายนิ่วในไต โดยใช้ระดับคลื่นกระแทกที่เหมาะสมในการรักษาการปวดเรื้อรัง อักเสบเรื้อรังของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกข้อต่อต่างๆ การบาดเจ็บจากการกีฬา รวมไปถึง ปวดคอ บ่าไหล่ เรื้อรัง office syndrome

การรักษาโดยคลื่นกระแทกนี้สามารถกระตุ้นในร่างกายเกิดการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อด้วยตัวเอง (tissue regeneration) ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ แก้กล้ามเนื้อตึงจมยึด (Myofascial pain syndrome) รักษาภาวะเอ็นอักเสบ (Tendinitis) สลายหินปูนเกาะเอ็น (Calcific tendinitis) และสลายผังผืดเรื้อรัง (Scar tissue adhesion, Plantar faciitis)

เครื่องช็อคเวฟคลื่นกระแทก Extracorporeal Shockwave therapy (ESWT)

เครื่องช็อคเวฟคลื่นกระแทกรักษาอะไรได้บ้าง

 • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง จุดกดเจ็บ กล้ามเนื้อหดเกร็ง (Myofascial pain syndrome, Trigger points, muscle spasm)
 • เอ็นอักเสบเรื้อรัง (Chronic enthesopathies)
 • ปวดไหล่ : หินปูนที่ไหล่ เอ็นไหล่อักเสบ การกดเบียดเอ็นใต้ข้อไหล่ (Painful shoulder : Calcification, tendonitis, impingement syndrome).
 • การเจ็บข้อศอกบริเวณด้านนอก/ด้านใน (Tennis’s elbow / Golfer’s elbow)
 • มือชาจากโพรงฝ่ามือทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome.)
 • หินปูนหรือกระดูกงอกบริเวณนิ้ว (Exostoses of small hand joints.)
 • หินปูนที่ส้นเท้า/ กระดูกงอก / รองช้ำ (Heel spur /Calcar calcanei /Plantar fasciitis.)
 • เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achillodynia, Achilles Tendinitis)
 • เจ็บบริเวณหน้าแข้ง (Tibialis anterior syndrome.)
 • ปวดขาด้านหลัง (Pain in Hamstring insertion.)
 • การปวดเข่า/ข้างขาในนักวิ่ง ITB friction syndrome. (ITB tight )
 • ข้อเข่าอักเสบในนักกีฬา (Jumper’s knee / Patella tip syndrome)
 • ปวดเชิงกราน (Pain in the groin area)
 • ถุงน้ำในข้ออักเสบ (Bursitis / trochanterica.)
Top